การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)​ สำหรับเด็กอายุ 9 -​ 14 ปี
นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต​

ณ ห้องชฎา อาคาร 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School