พิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ปีการศึกษา 2567

โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตรับมอบธงเจ้าภาพในปี 2567

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School