กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพในหัวข้อ "เทคโนโลยีการถ่ายภาพในปัจจุบัน"
และ หัวข้อ "การถ่ายภาพบุคคล (portrait)"

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทาง canon Thailand และ ช่างภาพมืออาชีพเจ้าของเพจช่างภาพชื่อดังฐานะร่ำรวย
โดยมีท่านรองบบรรจง หนูไชยา รองผู้บริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
มีนักเรียน Av team pkw และนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School