ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School