นายทหารกองทัพภาคที่ 4 นำโดยท่าน พ.อ.สุรินทร์ ทองเต็ม ผอ.กกร.ทภ.4 และคณะ

เข้าให้กำลังใจ และขอบคุณ ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะครู
และนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด"คีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน" ปีที่ 2 ประจำปี 2566
และชื่นชมผลงานรางวัลชมเชยระดับประเทศ

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 5 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School