กิจกรรม"แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
Walk Run Bike 9 Fighting Stroke

เข้าร่วมโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ สนามกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School