พิธีมอบเข็มเกียรติยศนักกีฬา ผู้ทำผลงานดีเด่นระดับชาติ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

นายธนัท เรืองศรี ชนิดกีฬาว่ายน้ำ นางสาวณัชชา อ๋องสกุล ชนิดกีฬาฟันดาบ ประเภททีม
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์
การแข่งขันอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC ESPORTS TOURNAMENT)รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
นายธรรมรัตน์ ต้นเตย นายภูบดี ชื่นบุตร นายวรธน ศรีวุ่น
นายสมภพ คุ้มบ้าน นายกฤป โตพงษ์เกษม นายศักดิทัช คีรินทร์

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School