การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ส่ง นายกฤตภาส สัตยาชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School