มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมมหกรรมวิชาการ
Southern English Medium Instruction Programmes Open House 2023

จัดโดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2566
มอบโดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School