มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันโครงการแฟนพันธุ์แท้หนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 4
และการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษษตอนปลาย

มอบโดย รองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School