กิจกรรม "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)" ประจำปี 2566

เข้าร่วมโดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู
และนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School