คุณแก้วตา อุปัติศฤงค์ และครอบครัว เป็นตัวแทน มอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ซึ่งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ดังกล่าว ทางครอบครัว คุณไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท
ในการสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ

ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School