พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์น้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 PKW Junior Futsal Cup 2nd

โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

ณ สนามกีฟุตซอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School