พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับ เด็กหญิงศิรดา อินดี ม.2/1 ที่ได้เป็นตัวเทนประเทศไทย
เข้าร่วมการการแข่งขันวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ

รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล วิชาคณิตศาสตร์
และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) ครั้งที่ 13 ประเทศอินโดนีเซีย
จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2566
มอบโดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School