มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ PKW Pre TGAT

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และประเมินตนเองก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
ซึ่งได้ทำการสอบไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี ทั้ง 7 โรงเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 643 คน

มอบโดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในฐานะประธานสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล และรองผู้อำนวยการบรรจง หนูไชยา

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School