กิจกรรมการทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW PRE-TEST 2024) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2567
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

โดยในปีนี้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าสอบ PKE pre-test ทั้งหมด 2,487 คน
โดยผลสอบจะประกาศในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 90
จะได้เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ห้องเรียน SMP Gifted ในเดือนธันวาคม นี้

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 2 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School