พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมโดยตัวแทนครูจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป และตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School