พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มีตัวแทนครูจากกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี

ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School