พิธีการมอบเกียรติบัตรและรางวัล ในการสอบ PKW Pre-test
ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2567

ให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดและนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา
โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธาน

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School