แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการเอกชัย ไชยสุวรรณ์
ในโอกาสได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาคา จังหวัดภูเก็ต

มีคณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 2 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School