กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล
และคณะครูฝ่ายวิชาการ เข้าเยี่ยมครูผู้ควบคุมและนักเรียน

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, อินทรฟาร์ม, ร้านแม่จู้ และโอลด์ ภูเก็ต ฟาร์ม

วันที่ 4 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School