กิจกรรมวันปีใหม่ - วันเด็ก (วันชฎาฟ้า - ขาว) ประจำปี 2567

จัดให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมี ทันตแพทย์พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด

ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำบุญตักบาตร, การประกวดร้องเพลง PKW Diamond Contest,
การประกวดวงดนตรี Bluewave Music Awards, การแจกของขวัญ และซุ้มกิจกรรม

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 12 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School