ศูนย์การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

งานมหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต
“หัตถศิลป์ใต้เลิศล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า ภูมิปัญญาก้าวไกล เด็กไทยพัฒนาสู่สากล”

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School