กิจกรรม PKW Family Run #3

จัดโดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกับ เครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มี นายบรรจง หนูไชยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 20 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School