สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21
(The Twenty-first International Junior Science Olympiad: 21st IJSO)

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 21 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School