คณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกับ

“รองผู้อำนวยการรุ่งนภา แซ่ส้อ”ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School