พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย
ระดับเยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูเปมิกา ธนวนกุล ครูภูเบศ พนานุรักษ์ ครูประกายแก้ว เอ่งฉ้วน

เด็กชายกกุสนธิ์ หมื่นหาญ ม.1/2 เด็กหญิงหรรษกานต์ สมนาม ม.1/12
PKW Team 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลพร้อมของรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท

เด็กชายกฤติธี พลสมัคร ม.1/2 เด็กหญิงเวลา วารีวนิช ม.1/2
PKW Team 2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ (Semi-final 16 ทีมสุดท้าย)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายฤทธิชัย ฉลองกุล ม.4/2 นายชนกันต์ คล้ายแก้ว ม.4/9
PKW Team A เข้าร่วมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระดานที่ 1 ชนะเลิศอันดับ 1 กระดานที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 2

นายชนาภัทร พงษ์อำไพ ม.4/12 นายเตวิช เตชะวิศวะกิจ ม.5/1
PKW Team B เข้าร่วมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระดานที่ 1 รองชนะเลิศอันดับ 3 กระดานที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 26 มกราคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School