กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566
普吉中学孔子课堂举办2024年“逛庙会,闹新春”新春文化节

ได้รับเกียรติจาก นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวอวยพร
และเปิดกิจกรรม ทั้งนี้มี ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อํานวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง
ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางพัชรี เสรีเสถียรทรัพย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ห้องเรียนขงจื่อฯ
และคณะผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครอง ครูเก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย แขกผู้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม

จัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถทางด้านภาษา และวัฒนธรรมจีน
ที่ได้เรียนมา เพื่อเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมจีน และวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในโรงเรียน และชุมชนเป็นการสร้างความสามัคคี ในการทำงาน
และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน กิจกรรมภายในงานมี การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านการแสดงระบำ เครื่องดนตรีจีน
การเชิดสิงโตจีน การร้องเพลงจีน ชิมอาหารจีน โดยสามารถเลือกซื้ออาหารทานเล่นของชาวจีน เช่น ซาวม้าย เปาจึ เจี่ยวจึ และขนมทานเล่นต่าง ๆ เป็นต้น
เล่นการละเล่นจีนพื้นบ้าน เช่น โถวหู ลาวลาวฝู (ตักไข่มังกร) เป็นต้น และสัมผัสวัฒนธรรมจีนด้วยการพับกระดาษและเขียนชุนเหลียนอวยพรตรุษจีน

ณ ลานหงษ์หยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School