ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ฝากกล่องไปบอกเธอ" (Bird Box) ส่งจดหมายข้ามรั้วโรงเรียน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ SAPHA 66 PKW หรือ IG: sapha_pkw

จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School