คณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
กล่าวความรู้สึกและกล่าวอำลา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ในฐานะตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ในโอกาสที่จบการศึกษาในปีนี้

ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School