กิจกรรม “Happy Valentine’s Day” ให้ความรู้เกี่ยวกับ Safe Sex รักปลอดภัย
ไร้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันวาเลนไทน์….

โดยนักเรียนแกนนำเยาวชนระดับชั้นม.ปลาย ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝึกทักษะสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอนามัยเจริญพันธ์
ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจัดโดยกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School