นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

เข้าเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียน
ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

(รอบ 2 ระดับประเทศ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์สอบที่ 28 สพม.พงภกรน.
สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีตัวแทนผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับ

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School