ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี

คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
รายการ Band Competition of Thailand (BCT) ประเภท Large Ensemble-mix instrument
และ ประเภท Large Ensemble-Percussion

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School