เรื่อง: นาทวีเมืองมีเสน่ห์ ครั้งที่ 1


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวศิรญาณ์ ภู่วรณ์ ม.4/4
รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง

รายการรางวัลนาทวีเมืองมีเสน่ห์ ครั้งที่ 1
ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 26/11/2023 00:55:24
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School