เรื่อง: เกียรติบัตรเรียนดี ภาคเรียนที 1/2566

นักเรียนสามารถ download เกียรติบัตรเรียนดี
ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ได้ที่เมนู ข่าวลูกฟ้า-ขาว ด้านขวามือ (ในหน้าเว็บไซต์)

เกียรติบัตรเรียนดี


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 27/11/2023 23:46:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School