เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว SMP


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือนตามวุฒิ (วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท)

ประกาศรายชื่อและรายละเอียด

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น ห้อง 323
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566 ในวัน เวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 30/11/2023 00:59:15
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School