เรื่อง: ระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการการชำระเงินเข้าระบบ SchoolBilling ที่เมนู "ข่าวลูกฟ้า-ขาว" ด้านซ้ายมือ
เลือก "ชำระเงินบำรุงการศึกษา" หรือคลิก

SchoolBilling


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 02/05/2024 19:33:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School