เรื่อง: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดีนางสาวติชิลา ศุภพฤกษ์ ม.6/1
ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
รางวัล เหรียญทองแดง

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
The 20th Thailand Olympiad in Informatics (20th TOI) ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 18/05/2024 00:27:30
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School