เรื่อง: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย งบประมาณ 580,000.00 บาท

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2018 12:10:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School