เรื่อง: การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธี e-bidding

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธี e-bidding
ตามที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ประกาศซื้อคอมพิวเตอร์
จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธี e-bidding โดยกำหนดเสนอราคา
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ชนะการเสนอราคา


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Jun/2019 06:11:12
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School