เรื่อง: ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Oct/2019 13:39:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School