เรื่อง: ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2020 07:32:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School