เรื่อง: ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกวดราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Apr/2020 12:48:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School