เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ
จัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีห้องเรียนคุณภาพ (อาคาร 3)
จำนวน 21 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Nov/2020 13:20:52
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School