เรื่อง: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการ ซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Oct/2021 19:49:22
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School