เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้สมัครนศท. ปีการศึกษา 2567

บัญชีรายชื่อผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2567

ไปที่ เมนู รอบรั้วฟ้า-ขาว ลูกฟ้าขาว นักศึกษาวิชาทหาร

หรือคลิกที่

งานนักศึกษาวิชาทหาร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 18/05/2024 21:11:32
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School