*ค้นหาจาก ชื่อ หรือ ส่วนหนึ่งของเนื้อหา

รายการข่าวทั้งหมด
 • การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประกาศเมื่อ : Sun/Dec/2017 18:44:50
 • ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศเมื่อ : Wed/Dec/2017 10:02:46
 • Pre-test PKW ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศเมื่อ : Tue/Dec/2017 08:18:42
 • Pre-test PKW ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศเมื่อ : Sat/Dec/2017 13:59:42
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Wed/Nov/2017 16:41:33
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประกาศเมื่อ : Tue/Nov/2017 17:10:46
 • มอ.วิชาการ ประจำปี 2560 ประกาศเมื่อ : Thu/Nov/2017 14:41:47
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดภูเก็ต ประกาศเมื่อ : Thu/Nov/2017 14:01:47
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Mon/Nov/2017 13:28:22
 • ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล ประกาศเมื่อ : Sat/Nov/2017 15:09:06
 • การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3, 5 (ช/ญ) ประกาศเมื่อ : Sat/Nov/2017 10:43:15
 • การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3, 5 (ช/ญ) ประกาศเมื่อ : Thu/Nov/2017 09:19:19
 • โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ประกาศเมื่อ : Tue/Nov/2017 14:55:17
 • ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ประกาศเมื่อ : Tue/Oct/2017 21:04:47
 • นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ประกาศเมื่อ : Tue/Oct/2017 09:31:14
 • PRE-TCAS ประจำปีการศึกษา2560 ประกาศเมื่อ : Wed/Oct/2017 10:39:12
 • การแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประกาศเมื่อ : Wed/Oct/2017 10:19:28
 • ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ระดับม.ปลาย) ประกาศเมื่อ : Wed/Oct/2017 10:07:55
 • ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ระดับม.ต้น) ประกาศเมื่อ : Tue/Oct/2017 08:49:35
 • ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2/2560 ประกาศเมื่อ : Sun/Oct/2017 13:22:42
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเมื่อ : Fri/Oct/2017 11:55:50
 • การฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Fri/Oct/2017 11:49:46
 • เงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ 2/2560 ประกาศเมื่อ : Fri/Oct/2017 11:38:42
 • เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 2/2560 ประกาศเมื่อ : Thu/Oct/2017 14:04:51
 • กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประกาศเมื่อ : Wed/Oct/2017 12:22:16
 • รับอุปกรณ์ นศท ปี 1/2560 ประกาศเมื่อ : Wed/Oct/2017 12:06:40
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Wed/Oct/2017 11:53:16
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประกาศเมื่อ : Mon/Sep/2017 17:03:13
 • การเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ประกาศเมื่อ : Fri/Sep/2017 14:29:22
 • ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560 ประกาศเมื่อ : Wed/Sep/2017 11:12:05
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Wed/Sep/2017 11:07:45
 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (ฉบับแก้ไข) ประกาศเมื่อ : Thu/Sep/2017 09:36:23
 • กีฬาจังหวัด ประจำปี 2560 ประกาศเมื่อ : Mon/Sep/2017 10:33:50
 • บาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีค ประจำปี 2560 ประกาศเมื่อ : Mon/Sep/2017 10:19:53
 • ไกล่เกลี่ยสร้างสรรค์ สมานฉันท์สร้างชาติ ประกาศเมื่อ : Thu/Aug/2017 11:25:00
 • สรุปผลการศึกษาต่อ ชั้นม. 6/2559 ประกาศเมื่อ : Wed/Aug/2017 14:01:33
 • ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Wed/Aug/2017 09:05:14
 • การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Sat/Aug/2017 15:27:32
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Sat/Aug/2017 15:20:53
 • การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปี 2560 ประกาศเมื่อ : Sat/Aug/2017 14:39:44
 • ASEAN Student Science Project Competition ประกาศเมื่อ : Thu/Aug/2017 15:46:19
 • รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Thu/Aug/2017 15:33:15
 • โครงการเอเอฟเอส ระยะสั้น ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเมื่อ : Wed/Aug/2017 21:18:46
 • โครงการ AFS ประเทศจีน และ กลุ่มประเทศ Diversity ประกาศเมื่อ : Wed/Aug/2017 20:08:14
 • โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประกาศเมื่อ : Tue/Aug/2017 11:57:16
 • สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 50 ชุด ประกาศเมื่อ : Sat/Jul/2017 15:28:34
 • งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ ฯ ประกาศเมื่อ : Mon/Jul/2017 12:58:44
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โครงการสร้างครูฯ ประกาศเมื่อ : Fri/Jul/2017 12:31:32
 • Professional Learning Community ประกาศเมื่อ : Thu/Jul/2017 14:28:54
 • ผลการสอบคัดเลือก AFS ประกาศเมื่อ : Thu/Jul/2017 10:17:30
 • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ประกาศเมื่อ : Wed/Jul/2017 11:56:20
 • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ AFS รุ่นที่ 57 ประกาศเมื่อ : Fri/Jun/2017 13:35:43
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสร้างครูฯ ประกาศเมื่อ : Thu/Jun/2017 12:49:06
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ประกาศเมื่อ : Thu/Jun/2017 12:46:48
 • การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเมื่อ : Tue/Jun/2017 14:07:26
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค (ประจำสำนักงาน MEP/EP) ประกาศเมื่อ : Tue/Jun/2017 12:50:04
 • Mr. ประกาศเมื่อ : Wed/Jun/2017 10:46:49
 • Mr. ประกาศเมื่อ : Sat/Jun/2017 10:20:56
 • กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Thu/Jun/2017 13:54:39
 • เตรียมความพร้อม สู่สนามสอบ สอวน. 2560 ประกาศเมื่อ : Wed/Jun/2017 09:13:19
 • ห้องเรียนพอเพียง ประกาศเมื่อ : Tue/Jun/2017 14:59:37
 • การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประกาศเมื่อ : Tue/May/2017 23:01:56
 • Conserve Today. Live Tomorrow ประกาศเมื่อ : Tue/May/2017 23:00:56
 • นักศึกษาวิชาทหาร ประกาศเมื่อ : Tue/May/2017 10:52:49
 • ตารางเรียน 1/2560 ประกาศเมื่อ : Sun/May/2017 21:46:36
 • การขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Fri/May/2017 11:28:02
 • ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Wed/May/2017 11:38:09
 • ค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Wed/May/2017 11:35:08
 • โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 57 ประกาศเมื่อ : Thu/Apr/2017 09:24:22
 • เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม IYMC 2017 ประกาศเมื่อ : Wed/Apr/2017 12:01:04
 • รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1, 4 ประกาศเมื่อ : Tue/Apr/2017 19:47:10
 • เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 1/2560 ประกาศเมื่อ : Thu/Apr/2017 12:14:28
 • เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ประกาศเมื่อ : Thu/Apr/2017 12:05:32
 • ผลการสอบ คัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Tue/Apr/2017 17:20:20
 • ผลการสอบ คัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1 ประกาศเมื่อ : Tue/Apr/2017 17:12:21
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (วิทยาศาสตร์) ประกาศเมื่อ : Mon/Apr/2017 15:07:32
 • ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าสอบ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2017 11:17:17
 • งานสภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2017 18:04:35
 • ผลการสอบ คัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2017 17:09:10
 • รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ โครงการสร้างครูฯ ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2017 12:25:57
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2017 16:28:41
 • Top 100 O-Net ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2017 16:24:35
 • ขอความร่วมมือ ประกาศเมื่อ : Tue/Mar/2017 08:10:35
 • บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4) ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2017 12:45:14
 • ระบบลงทะเบียนสมัครสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2017 21:55:04
 • ตัวอย่างใบสมัคร ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2017 14:24:06
 • การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2017 13:56:28
 • บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2017 10:00:03
 • ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง (ห้องเรียนพิเศษ) ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2017 15:27:39
 • ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครั้งที่ 2 (ห้องเรียนพิเศษ) ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2017 15:21:22
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนพรี 15 ปี ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2017 13:51:37
 • บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ประกาศเมื่อ : Tue/Mar/2017 08:29:13
 • ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประกาศเมื่อ : Sat/Mar/2017 12:42:36
 • ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง เข้าเรียน ม.1 ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2017 20:53:35
 • ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2560 ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2017 11:57:49
 • ร่วมเชียร์และให้กำลังใจเยาวชนภูเก็ต ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2017 11:08:55
 • นายนวพันธ์ วิศาล ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2017 09:55:34
 • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2017 16:51:36
 • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2017 16:50:21
 • การมอบตัวนักเรียนและเข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2017 16:33:43
 • บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นม.4 โครงการ EP ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศเมื่อ : Sun/Mar/2017 12:29:31
 • บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นม.1 โครงการ EP ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศเมื่อ : Sat/Mar/2017 15:10:03
 • เปลี่ยนแปลงตารางสอบคัดเลือก โครงการ SMTE ม.4 ประกาศเมื่อ : Tue/Feb/2017 21:34:22
 • บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ประกาศเมื่อ : Mon/Feb/2017 16:15:28
 • มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย ประกาศเมื่อ : Mon/Feb/2017 16:06:32
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประเภทโควตา) ประกาศเมื่อ : Thu/Feb/2017 16:42:27
 • ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Thu/Feb/2017 13:57:21
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประกาศเมื่อ : Sun/Feb/2017 22:08:46
 • โควต้า เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ประกาศเมื่อ : Sat/Feb/2017 11:53:07
 • แก้ไข เลขที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ประกาศเมื่อ : Fri/Feb/2017 14:27:09
 • ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Thu/Feb/2017 11:28:47
 • ผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชา IS ประกาศเมื่อ : Thu/Feb/2017 10:45:03
 • ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Thu/Feb/2017 10:41:50
 • ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Wed/Feb/2017 20:54:10
 • ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Tue/Feb/2017 12:40:19
 • คุณสมบัติผู้สมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ประกาศเมื่อ : Mon/Feb/2017 12:38:36
 • ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Mon/Feb/2017 11:30:17
 • ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Mon/Feb/2017 11:20:24
 • Angels Secret Language Day 2017 ประกาศเมื่อ : Sat/Feb/2017 18:17:39
 • ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Tue/Feb/2017 11:24:16
 • สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศเมื่อ : Tue/Feb/2017 09:32:17
 • ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Thu/Feb/2017 16:50:19
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ประกาศเมื่อ : Wed/Feb/2017 16:02:04
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น ประกาศเมื่อ : Sat/Jan/2017 09:33:43
 • การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.1 ประกาศเมื่อ : Sat/Jan/2017 21:34:19
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น ประกาศเมื่อ : Fri/Jan/2017 21:34:19
 • ประกาศผลการสรรหานักเรียน Gifted Program : SMP ประกาศเมื่อ : Fri/Dec/2016 15:36:41
 • ประกาศผลการสรรหานักเรียน Gifted Program : SMP ประกาศเมื่อ : Thu/Dec/2016 21:11:14
 • การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ Gifted Program : SMP ประกาศเมื่อ : Thu/Dec/2016 14:25:40
 • นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร Pre-test PKW ประกาศเมื่อ : Tue/Dec/2016 16:09:13
 • ผลสอบ PRE-TEST PKW 2017 ประกาศเมื่อ : Tue/Dec/2016 09:13:27
 • การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 ประกาศเมื่อ : Mon/Dec/2016 20:21:08
 • ผลการสรรหานักเรียนโครงการ Gifted Program ประเภทโควตา ประกาศเมื่อ : Mon/Dec/2016 19:59:53
 • การแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน Dragon Cups ประกาศเมื่อ : Mon/Dec/2016 06:16:19
 • สมัครสอบ Gifted Program : SMP ประกาศเมื่อ : Mon/Dec/2016 13:14:30
 • ขั้นตอนการสมัคร Gifted Program : SMP ประกาศเมื่อ : Sun/Dec/2016 13:06:58
 • กำหนดการสรรหานักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program : SMP) ประกาศเมื่อ : Sat/Dec/2016 13:59:41
 • รายชื่อนักเรียนเข้าสอบ Pre - test PKW ประกาศเมื่อ : Thu/Dec/2016 13:39:56
 • รับสมัครพนักงานขับรถ ประกาศเมื่อ : Wed/Dec/2016 15:24:08
 • ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ Pre-test ประกาศเมื่อ : Sat/Dec/2016 13:45:18
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกาศเมื่อ : Tue/Nov/2016 14:04:43
 • PSU Phuket Science and Math Test ประกาศเมื่อ : Tue/Nov/2016 13:32:49
 • หลาดนัด ภว. พอเพียง ประกาศเมื่อ : Mon/Nov/2016 09:46:05
 • Pre - test PKW ประกาศเมื่อ : Tue/Nov/2016 10:33:45
 • การแข่งขันครอสเวิร์ด ประกาศเมื่อ : Mon/Nov/2016 14:45:54
 • Pre - test PKW ประกาศเมื่อ : Sun/Nov/2016 09:41:57
 • “หลาดนัด ภว. พอเพียง” ประกาศเมื่อ : Mon/Nov/2016 10:01:48
 • กำหนดการฝึก ทดสอบ นำปลด นศท. ประกาศเมื่อ : Mon/Nov/2016 15:38:35
 • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประกาศเมื่อ : Sat/Nov/2016 14:55:34
 • ใบสมัคร หลาดนัด ภว. พอเพียง ประกาศเมื่อ : Thu/Nov/2016 15:00:47
 • การปฐมนิเทศและการทดสอบ นักศึกษาวิชาทหาร ประกาศเมื่อ : Thu/Nov/2016 10:50:29
 • ประกาศปิดภายใน ประกาศเมื่อ : Sun/Oct/2016 16:07:22
 • เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประกาศเมื่อ : Mon/Oct/2016 10:43:39
 • เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกาศเมื่อ : Mon/Oct/2016 10:22:30
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเมื่อ : Fri/Oct/2016 13:54:58
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ประกาศเมื่อ : Wed/Oct/2016 15:42:12
 • สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ประกาศเมื่อ : Tue/Oct/2016 13:58:22
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกาศเมื่อ : Mon/Oct/2016 10:33:05
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ประกาศเมื่อ : Mon/Oct/2016 10:32:20
 • ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประกาศเมื่อ : Sat/Oct/2016 06:54:04
 • สอวน. ประกาศเมื่อ : Tue/Sep/2016 16:20:22
 • สำนักงาน ก.พ. ประกาศเมื่อ : Fri/Sep/2016 11:37:11
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน) ประกาศเมื่อ : Mon/Sep/2016 11:48:46
 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Tue/Sep/2016 08:12:28
 • การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประกาศเมื่อ : Mon/Sep/2016 11:52:55
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประกาศเมื่อ : Fri/Sep/2016 16:29:37
 • รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ประกาศเมื่อ : Fri/Sep/2016 16:25:06
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ประกาศเมื่อ : Thu/Sep/2016 10:52:13
 • การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ประกาศเมื่อ : Thu/Sep/2016 10:43:15
 • การแข่งขัน ECC Crossword ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 10 ประกาศเมื่อ : Mon/Sep/2016 10:11:20
 • การประกวดมารยาทไทยประจำปี 2559 ประกาศเมื่อ : Mon/Sep/2016 09:36:03
 • การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศเมื่อ : Mon/Sep/2016 08:49:54
 • การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ประกาศเมื่อ : Mon/Aug/2016 09:50:58
 • ตอบปัญหาความรู้การเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ประกาศเมื่อ : Mon/Aug/2016 08:57:20
 • การแต่งกายสำหรับการสอบโอลิมปิกวิชาการ ประกาศเมื่อ : Fri/Aug/2016 16:15:26
 • การเข้าร่วมเชียร์กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ปี 2559 ประกาศเมื่อ : Thu/Aug/2016 14:47:02
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ EP Southern 2016 ประกาศเมื่อ : Thu/Aug/2016 13:42:02
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Wed/Aug/2016 16:37:53
 • การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศเมื่อ : Tue/Aug/2016 13:14:51
 • การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเมื่อ : Tue/Aug/2016 12:52:40
 • โครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเมื่อ : Tue/Aug/2016 12:08:25
 • การแข่งขันโต้วาที ประกาศเมื่อ : Tue/Aug/2016 10:25:32
 • โครงการประกวดการพูด ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก ประกาศเมื่อ : Tue/Aug/2016 09:31:36
 • Open House โครงการห้องเรียนพิเศษ ประกาศเมื่อ : Tue/Aug/2016 08:53:52
 • โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ประกาศเมื่อ : Thu/Aug/2016 15:03:42
 • การแข่งขันตอบปัญหา กฏหมายเนื่องในวันรพี ประกาศเมื่อ : Tue/Aug/2016 15:33:10
 • Multi Skills Compettion ประกาศเมื่อ : Tue/Aug/2016 16:43:11
 • การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเมื่อ : Mon/Aug/2016 16:03:53
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ประกาศเมื่อ : Thu/Aug/2016 08:46:18
 • โครงการแฟนพันธ์แท้สารานุกรมไทยฯ ประกาศเมื่อ : Wed/Aug/2016 13:17:41
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ประกาศเมื่อ : Tue/Aug/2016 17:21:09
 • โครงการรักษ์ภาษาไทย ประกาศเมื่อ : Sat/Jul/2016 13:36:55
 • ห้องเรียนพอเพียง ประกาศเมื่อ : Fri/Jul/2016 15:52:10
 • วันภาษาไทยแห่งชาติ ประกาศเมื่อ : Wed/Jul/2016 16:03:11
 • เชิญผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 - ม.6 ประชุม ประกาศเมื่อ : Fri/Jul/2016 14:48:30
 • รายชื่อผู้สมัครนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประกาศเมื่อ : Tue/Jul/2016 12:30:00
 • 6 สัปดาห์ ประชามติในสถานศึกษา ประกาศเมื่อ : Tue/Jul/2016 12:21:58
 • การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประกาศเมื่อ : Tue/Jul/2016 12:05:27
 • มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย ประกาศเมื่อ : Fri/Jul/2016 15:42:09
 • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ประกาศเมื่อ : Fri/Jul/2016 11:01:26
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (MEP) ประกาศเมื่อ : Fri/Jul/2016 10:50:41
 • ประกาศผลการสอบ AFS รุ่นที่ 56 (พ.ศ.2560-2561) ประกาศเมื่อ : Wed/Jul/2016 16:30:53
 • นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประกาศเมื่อ : Tue/Jul/2016 16:12:15
 • ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประกาศเมื่อ : Tue/Jul/2016 16:09:42
 • โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ประกาศเมื่อ : Tue/Jul/2016 10:29:11
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ ประกาศเมื่อ : Fri/Jul/2016 08:46:29
 • เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ประกาศเมื่อ : Wed/Jun/2016 09:17:12
 • แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ประกอบการร้านอาหาร ประกาศเมื่อ : Mon/Jun/2016 12:00:34
 • คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประกาศเมื่อ : Mon/Jun/2016 11:54:04
 • การแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย ประกาศเมื่อ : Tue/Jun/2016 15:48:04
 • โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ประกาศเมื่อ : Mon/Jun/2016 08:57:46
 • คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประกาศเมื่อ : Thu/Jun/2016 16:07:44
 • ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประกาศเมื่อ : Thu/Jun/2016 16:04:15
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการเยาวชน AFS ประกาศเมื่อ : Thu/Jun/2016 13:54:52
 • สื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English ประกาศเมื่อ : Mon/Jun/2016 09:42:15
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 56 (พ.ศ.2560-2561) ประกาศเมื่อ : Fri/Jun/2016 21:21:38
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Wed/May/2016 15:40:30
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Tue/May/2016 14:25:24
 • โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560-2561) ประกาศเมื่อ : Mon/May/2016 14:11:11
 • การขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Mon/May/2016 13:59:13
 • เปลี่ยนแปลงตารางเรียน ประกาศเมื่อ : Sat/May/2016 20:49:21
 • รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประกาศเมื่อ : Thu/May/2016 11:48:26
 • ใบแจ้งการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประกาศเมื่อ : Sat/Apr/2016 10:52:32
 • รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Sat/Apr/2016 11:52:05
 • ผลการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประกาศเมื่อ : Thu/Apr/2016 10:17:55
 • รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Sat/Apr/2016 15:10:32
 • รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ) ประกาศเมื่อ : Fri/Apr/2016 20:57:59
 • รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ในเขตพื้นที่บริการ) ประกาศเมื่อ : Fri/Apr/2016 20:54:47
 • รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Fri/Apr/2016 20:52:33
 • เก็บเงินบำรุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ (แก้ไข) ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2016 09:57:43
 • โครงการ ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2016 09:03:19
 • แก้ไขรายละเอียดหนังสือ เรียนฟรี 15 ปี ประกาศเมื่อ : Mon/Mar/2016 10:41:31
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2016 16:17:40
 • ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2016 15:34:40
 • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2559 ประเภทความสามารถพิเศษ ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2016 10:09:27
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2016 11:26:28
 • ประกาศผลโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 7 ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2016 09:34:32
 • ประกาศผลโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 6 ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2016 09:34:09
 • ประกาศผลโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5 ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2016 09:33:43
 • การรับนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ฉบับแก้ไข) ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2016 11:04:21
 • ประกาศผลโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4 ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2016 17:58:03
 • ประกาศผลโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 ประกาศเมื่อ : Mon/Mar/2016 16:10:22
 • บัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2016 18:28:46
 • บัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2016 10:02:37
 • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2016 11:32:57
 • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2016 11:31:22
 • รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Sat/Mar/2016 08:59:37
 • ประกาศผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชา IS ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2016 18:11:10
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2016 15:09:49
 • แก้ไขตารางสอบ ประกาศเมื่อ : Fri/Mar/2016 10:36:20
 • รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2016 11:19:18
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย ประกาศเมื่อ : Thu/Mar/2016 09:14:42
 • การรับนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประกาศเมื่อ : Wed/Mar/2016 16:25:31
 • โครงการ ประกาศเมื่อ : Tue/Mar/2016 16:06:33
 • รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Fri/Feb/2016 14:35:19
 • การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 ระดับภาคใต้ ประกาศเมื่อ : Thu/Feb/2016 12:45:46
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประกาศเมื่อ : Tue/Feb/2016 09:09:37
 • การแข่งขันตอบปัญหาชีว เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ประกาศเมื่อ : Sun/Feb/2016 13:40:46
 • ประกาศผลโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ประกาศเมื่อ : Sun/Feb/2016 10:58:31
 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ประกาศเมื่อ : Sun/Feb/2016 10:55:03
 • การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Fri/Feb/2016 10:05:06
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศเมื่อ : Fri/Feb/2016 15:21:43
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Fri/Feb/2016 10:33:22
 • ประกาศผลโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Fri/Feb/2016 10:31:15
 • RED CARPET LANGUAGE DAY ประกาศเมื่อ : Tue/Feb/2016 12:44:56
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โควตา) ประกาศเมื่อ : Mon/Feb/2016 09:33:45
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี ประกาศเมื่อ : Sat/Feb/2016 10:48:10
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกาศเมื่อ : Fri/Feb/2016 11:09:10
 • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับชาติ ประกาศเมื่อ : Fri/Feb/2016 11:02:43
 • ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศเมื่อ : Thu/Jan/2016 12:30:11
 • โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกาศเมื่อ : Wed/Jan/2016 14:32:30
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประกาศเมื่อ : Wed/Jan/2016 14:29:52
 • ระบบประกาศผล Pre-test PKW ประกาศเมื่อ : Mon/Jan/2016 15:33:11
 • ผลสอบ Pre-Test PKW ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Mon/Jan/2016 13:46:50
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Sat/Jan/2016 13:14:03
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประกาศเมื่อ : Sat/Jan/2016 13:11:45
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ประกาศเมื่อ : Sat/Jan/2016 13:07:59
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประกาศเมื่อ : Mon/Jan/2016 09:42:59
 • ตางรางสอบ Pre – test PKW ประกาศเมื่อ : Fri/Jan/2016 13:06:30
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ ประกาศเมื่อ : Thu/Jan/2016 20:44:51
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประกาศเมื่อ : Thu/Jan/2016 20:42:58
 • ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Wed/Jan/2016 09:55:42
 • Pre-Test PKW 2559 ประกาศเมื่อ : Mon/Jan/2016 15:06:48
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประกาศเมื่อ : Tue/Dec/2015 09:40:49
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประกาศเมื่อ : Tue/Dec/2015 09:21:23
 • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ประกาศเมื่อ : Mon/Dec/2015 14:50:23
 • โควตา ปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Fri/Dec/2015 11:48:13
 • สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศเมื่อ : Thu/Dec/2015 09:34:56
 • Pre-test PKW ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศเมื่อ : Tue/Dec/2015 10:57:28
 • Youth for Understanding International Exchange (YFU) ประกาศเมื่อ : Tue/Dec/2015 09:55:52
 • สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทสี ประกาศเมื่อ : Mon/Dec/2015 12:24:14
 •    
   
     
     
     
   
   
       
       
           
           
   
           
   
  © Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School